Uvjeti korištenja

Ovim Uvjetima korištenja detaljnije se uređuje odnos izmedu pružatelja web hosting pre-paid usluga trgovačkoga društvo Terrakom d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 48, OIB 29050776382 (u daljnjem tekstu Terrakom d.o.o.) i korisnika usluga. Korisnik usluga može biti pravna i poslovno sposobna fizička osoba (u daljnjem kontekstu KORISNIK).

Uvjeti korištenja usluge koji slijede su neophodni da bi osigurali pružanje najbolje moguće usluge svim našim korisnicima, a istovremeno zadovoljili naše zakonske i moralne odgovornosti. Nepoštivanja bilo kojeg od uvjeta rezultirati će deaktivacijom i/ili suspenzijom korisničkog računa bez posebnog upozorenja, u kojem slučaju nema povratka već uplaćenih iznosa za naknade. Diskrecijsko pravo društava Terrakom d.o.o. da odluči što predstavlja kršenje Uvjeta korištenja usluge.

1. ILEGALNO KORIŠTENJE
Naši serveri mogu se koristiti samo za zakonski dopuštene aktivnosti. Prijenos, spremanje, distribucija informacija, podataka ili materijala kojim se krše bilo koji zakoni, a posebno Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, NN79/07) ili odredbe strogo je zabranjeno. To uključuje, ali se ne ograničava samo time: materijal zaštićen copyrightom, trademark, poslovna tajna ili ostalo intelektualno vlasništvo ili pravo korišteno bez autorizacije i materijal koji je prost, uvredljiv, predstavlja nezakonitu prijetnju, ili krši zakone kontrole izvoza. Primjeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova: Piratski software, Hackerski programi ili arhive, Warez stranice, MP3, i IRC botovi. Pretplatnik naših usluga prihvaća nadoknaditi štetu i ne kriviti Terrakom d.o.o. za bilo kakve tužbe proizašle iz korištenja usluga na način da štete pretplatniku ili bilo kojoj drugoj strani. Terrakom d.o.o. odlučuje što predstavlja kršenje ovih pravila.

2. SIGURNOST
Kršenje sistemske ili mrežne sigurnosti je strogo zabranjeno i može rezultirati kaznenom i građanskom odgovornošću. Evo nekih, ali ne i jedinih primjera: Neovlašten pristup, uporaba, provjera ili skeniranje sistemskog osiguranja ili autorizacijskih mjera, podataka ili prometa. Ometanje usluge bilo kojeg korisnika, hosta ili mreže, mail bombing, flooding, namjerni pokušaji preopterećenja sistema i broadcast napadi, itd.

3. RESURSI SERVERA
Svakom web hosting korisniku koji koristi veliku količinu serverskih resursa bit će ponuđeno da se dodatni resursi plate (prelazak na VPS) ili da se smanji potreba za resursima na prihvatljivu razinu.

4. DOMENE
4.1 Registracija komercijalne domene
Preko našeg servisa za registraciju domena nudimo Vam registraciju svih komercijalnih domena za privatne i pravne osobe.
Komercijalne domene su .com, .net, .org, .biz, .info, .com.hr, .me, .hr, .eu.

Terrakom d.o.o. ne odgovara za točnost podataka WHOIS poslužitelja te ne garantira da će domena biti dostupna i nakon inicijalne provjere njezine dostupnosti.
U slučaju da je domena plaćena, a nije dostupna, terrakom d.o.o. će ponuditi povrat sredstava ili registraciju nove, slične domene.

Pokretanjem procesa registracije bilo koje komercijalne ili besplatne domene, ne garantira i registraciju iste.

4.2 Besplatne . hr domene
Pravne osobe:
- pravne osobe imaju mogućnost registracije jedne besplatne domene;
- naziv besplatne domene mora sadržavati registrirano ime ili registriranu kraticu imena pravne osobe;

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost:
- fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i dalje imaju pravo na registraciju jedne besplatne domene;
- naziv besplatne domene mora sadržavati naziv samostalne djelatnosti i ime i prezime ili dio imena i prezimena vlasnika ili naznaku vrste samostalne djelatnosti;

Za dodjeljivanje besplatne .hr domene nadležan je CARNet.
Zakonski rok u kojem je CARNet obavezan odgovoriti na zahtjev je 10 radnih dana od trenutka dostavljanja obrazaca u CARNet.

Više informacija možete saznati na adresi http://www.dns.hr/.

4.3 Naplatne .hr domene
Pravne osobe mogu registrirati devet naplatnih domena, a fizičke osobe jednu.

4.4 Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
Domene u .hr domenskom prostoru se reguliraju u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.
Tekst Pravilnika u cijelosti je dostupan ovdje.

Od 1. rujna 2011. Insula Media d.o.o., za korisnike, vrši registraciju i administraciju naplatnih .hr domena preko Regica.NET servisa

5. DDOS NAPADI
Terrakom d.o.o. ima pravo onemogućiti pristup napadnutoj IP adresi servera bez prethodne najave.
Napadnuti poslužitelj se u tom trenutku automatski suspendira na razdoblje od minimalni 24h, dok se napadnuta IP adresa blokira na period od minimalno mjesec dana. Korisnik ima pravo na novu IP adresu. Ukoliko se DOS/DDOS napad na pojedinog korisnika ponovi više od jedanput, korisniku se može ukinuti korisnički račun.

6. IRC I SLIČNO.
Terrakom d.o.o. ne dozvoljava pozadinske programe kao što su IRC botovi; eggdrop; BitchX; XiRCON; i bilo koji drugi program koji ometa normaln rad mreže. IRC Terrakom d.o.o. ne dozvoljava IRC ili IRC botove na našim serverima.

7. BACKUP
Terrakom d.o.o. provodi dnevne backup-ove na svim serverima. Terrakom d.o.o. nije odgovoran za izgubljene podatke, vrijeme, prihod ili bilo koje druge resurse zbog loših backupova ili nepostojećih backupova. Ne provodi se backup mailova, već samo konfiguracije mail računa.

8. UCE (UNSOLICITED COMMERCE EMAIL)
ILI SPAM Spaming, ili slanje velike količine neželjenih e-mail poruka, sa ili preko Terrakom d.o.o. servera ili upotreba e-mail adrese koju opslužuje host je u potpunosti zabranjeno. Ukoliko KORISNIK dospije na spam liste Terrakom d.o.o. zadržava pravo blokiranja korisnikovog računa u svrhu zaštite servera. Terrakom d.o.o. je taj koji odlučuje kada se ovo pravilo krši.

9. VIRUSI
Ukoliko KORISNIK preko svog korisničkog računa šalje viruse drugim korisnicima ili konstantno prima viruse Terrakom d.o.o. zadržava pravo blokiranja svih korisničkih računa u svrhu zaštite servera i drugih korisnika. KORISNIK je dužan samostalno osigurati antivirusnu zaštitu i informatičku podršku unutar tvrtke. KORISNICI Terrakom d.o.o. oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. Terrakom d.o.o. usluge se nude takve kakve jesu bez ikakvih garancija, izravnih ili impliciranih. Ne tvrdimo niti garantiramo da će naša usluga biti u potpunosti, sigurna, neprekinuta i bez pogrešaka, jer nismo u mogućnosti kontrolirati sve pretpostavke koje su potrebne za korištenje usluge.

10. ZLOUPORABA SERVERA
Svaki pokušaj destabiliziranja ili oštećivanja Terrakom d.o.o. servera ili našeg korisnika je u potpunosti zabranjeno. Svako nepridržavanje svih navedenih smjernica i pravila rezultirat će deaktivacijom korisničkog računa i/ili građanskom odgovornošću. Mi zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji korisnički račun bez prethodne obavijesti uz predočenje razloga ukidanja dotičnog.

11. DISTRIBUCIJA PROGRAMA I RAZNOG SOFTWAREA
Terrakom d.o.o. korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije softwarea i multimedijalnih proizvoda. Ako želite distribuirati software i/ili multimedijske datoteke, molimo Vas da nas kontaktirate radi posebnog dogovora.

12. MULTIMEDIJA
Multimedijalni fileovi su definirani kao svi grafički, audio i video fileovi. Terrakom d.o.o. korisnički računi se ne smiju koristiti u svrhu distribucije i pohranjivanja velikih količina multimedijalnog materijala. Ako KORISNIK koristi više od 70% diskovnog prostora za pohranu multimedijalnih podataka ili u smislu ukupne veličine ili u broju podataka, smatrat će se da sadrži neobičnu količinu multimedijskih dokumenata.

13. AKTIVNOSTI KOJE PODUZIMA Insula Media d.o.o.
Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje navedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za deaktivaciju računa. Terrakom d.o.o. zadržava pravo uklanjanja korisničkog računa bez prethodne obavijesti. Kada Terrakom d.o.o. utvrdi nepridržavanja svojih pravila, pokrenut će provjeru eventualnog protupravnog činjenja od strane korisnika. Tijekom provjere Terrakom d.o.o. može ograničiti korisnikov pristup u svrhu sprečavanja daljnjih potencijalno neovlaštenih aktivnosti. Ovisno o ozbiljnosti protupravnog činjenja, Terrakom d.o.o. može ograničiti, suspendirati ili ukinuti korisnikov korisnički račun i/ili poduzeti druge aktivnosti vezane uz građansku odgovornost. Ako je protupravno činjenje kazneno djelo, Terrakom d.o.o. će obavijestiti nadležno tijelo vlasti. Korisnici Terrakom d.o.o. oslobađaju odgovornosti za štetu nastalu njima ili nekom drugome kroz upotrebu naših usluga. Terrakom d.o.o. nije odgovoran za probleme nastale uslijed nestanka struje, prekida veza (linkova), kvarova na hardwareu ili softwareu drugih proizvođača koje nije moguće predvidjeti. Terrakom d.o.o. će poduzeti sve korake da taj kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Za sve sporove nadležan je stvarano nadležnih sud u Zagrebu.

14. ODGOVORNOSTI KORISNIKA
KORISNIK je odgovoran za sve aktivnosti koje potječu sa njegovog korisničkog računa, osim ako se ne dokaže da je žrtva vanjskog hackinga ili krivotvorenja adrese. KORISNIK je odgovoran za osiguravanje vlastitog korisničkog imena i lozinke. KORISNIK preuzima odgovornosti za sav materijal na svojoj web stranici, koji postavi netko drugi. Upotreba Terrakom d.o.o. usluga zahtijeva određenu razinu znanja korištenja internet jezika, protokola i programa.

15. PLAĆANJA
Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi ( tzv. PRE-PAID ) , koja može biti u periodima od jednog do dvadeset i četiri mjeseca. Terrakom d.o.o. nije dužan pružiti uslugu korisniku koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći naručeni period. Terrakom d.o.o. se obvezuje da će kontaktirati KORISNIKA najkasnije 15 dana prije isteka zakupljene usluge te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju iste. KORISNIK se obavezuje da će podmiriti sva potraživanja od Terrakom d.o.o. najkasnije 15 dana od primitka ponude, osim ako nije dogovoreno drugačije. Sve cijene na navedenim web stranicama su izražene bez PDV-a u vrijednosti od 25%! Programerske i administracijske usluge dodatno se naplaćuju.

16. PROMJENE
Terrakom d.o.o. zadržava pravo dodavati, brisati ili mijenjati bilo koji uvjet iz novog dokumenata, o kojim promjenama će biti obaviješteni postojeći korisnici.

17. USKRAĆIVANJE USLUGE
Terrakom d.o.o. nije odgovorna za bilo kakvu štete nastalu uskraćivanjem usluge niti za eventualno nastale troškove uslijed uskraćivanja usluge.

Terrakom d.o.o. ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan uz uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje otvorene i nepodmirene stavke donosno dugovanje Korisnika u svezi bilo koje usluge izvršene od strane Terrakom d.o.o.

Terrakom d.o.o.ima pravo uskratiti uslugu (hosting, poslužitelj, itd) ili bilo koji servis vezan uz uslugu (mail, web, itd), ukoliko postoje bilo kakvi sporovi između Korisnika i Terrakom d.o.o.
O bilo kojoj akciji, Korisnik će biti obaviješten e-mailom ili pismenim putem (osim prema točki 5.)

Kupnjom odnosno aktivacijom bilo koje usluge, Korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio ove Uvjete korištenija usluge.

Ukoliko je riječ o .hr ili .com.hr domeni, kupnjom usluge korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Tekst Pravilnika u cijelosti je dostupan ovdje.

Terrakom d.o.o.

Radnička c. 48
10000 Zagreb, HRVATSKA